TERAPIJE VITA SPA

Metamorfna tehnika

Metamorfna tehnika je preprosta in izjemno učinkovita  metoda samozdravljenja, notranje preobrazbe in osebnega razvoja. Deluje na vsa področja človekovega življenja.

Izvajalec metamorfne tehnike nežno izvaja gibe na področju refleksnih con hrbtenice na stopalih, rokah in glavi. Življenjska sila, ki jo vodi notranja modrost klienta, sprosti zastalo energijo in tako spodbudi njegovo enkratnost in njegov potencial. Vzorce, ki posamezniku ne koristijo več, spremeni povsem naravno -stari negativni vzorci in travmatične izkušnje, ki nas omejujejo, se osvobodijo, preobrazijo ali opustijo. Tako lahko oblikujemo nove vzorce, ki podpirajo naše življenjsko poslanstvo.

Metamorfna tehnika omogoča enostaven dostop do samozdravljenja in osebnega razvoja.

Že sama beseda metamorfoza pomeni preobrazbo, spremembo. Rezultat metamorfne tehnike so lahko spremembe tako na razumskem, čutnem  in vedenjskem kot tudi telesnem nivoju.

Primerna za vse, ki si želite pozitivnih sprememb.

Metamorfna tehnika je metoda, s katero lahko:

  • odkriješ svoje potenciale,
  • osvobodiš svoje travme in strahove,
  • razrešiš negativne vedenjske vzorce in prepričanja,
  • spremeniš svoj način razmišljanja in delovanja,
  • postaneš odločnejši-a, bolj samozavesten-a,
  • lažje premaguješ stres in vsakodnevne napore in
  • se povežeš s sabo in svojim življenjskim poslanstvom.
metamorfna tehnika

Vitaliziraj življenje z metamorfno tehniko v Vita spa.

Življenje bo postalo bolj barvito, preprosto in spodbudno.

Priporočeno izvajanje metamorfne tehnike je 4-6 krat s tedenskim premorom. Vendar odločitev je vedno na strani klienta, saj je izvajalec metamorfne tehnike zgolj katalizator, ki popolnoma nič ne usmerja, razlaga, poučuje, daje nasvete…

Vse je na človeku samem.

Bistvo metamorfne tehnike je odmaknjenost, saj je prav to sestavina modrosti življenja. Klientu metamorfne tehnike damo vse po čemer hrepeni: sprejemanje brez sodbe, ljubezen in zaupanje.

Varna je za vsakogar, saj zdravstvenih omejitev oz. kontraindikacij za metamorfno tehniko ni!