O nas

Vita spa d.o.o. je relativno novo, majhno podjetje, ki se ukvarja z fizioterapijo,  alternativnimi metodami zdravljenja in oblikovanjem telesa.

Podjetje Vita spa d.o.o. vodi Polona Trop, fizioterapevtka, magistrica vzgoje in menedžmenta v zdravstvu in dolgoletna predavateljica podjetniških vsebin v kozmetični in zdravstveni dejavnosti

Polona je najprej zaključila študij fizioterapije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, poklicno pot začela na Kliničnem centru v Ljubljani. Iskanja novih znanj in priložnosti so jo vodila k raziskovanju na področju poslovnih ved, kjer je zaključila univerzitetni študij in kasneje še magistrski program Vzgoje in menedžmenta v zdravstvu. Kasneje se je usmerila še v študij alternativnih metod zdravljenja – študiju bioresonance, pod okriljem Združenja bioresonančnih terapevtov, se je strokovno usposobila na področju bioresonančnega zdravljenja in pridobila licenco Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, za opravljanje zdravilske dejavnosti.

Trenutno pa je v polnem raziskovanju energijske medicine, ki je izjemno kompleksna in komplementarno usmerjena veda, namenjena pomoči k celostnemu zdravljenju telesa, zavedanju sebe in sveta na svojstven način.

Strokovna področja, ki jih Polona pokriva so multidisciplinarna, saj je poklicno pot nadaljevala v šolstvu, kot predavateljica predmetov Podjetništvo in Vzgoja za zdravje. S fizioterapijo je ves čas ostajala povezana v različnih oblikah.

Polona Trop

Lastna izkušnja s kronično boleznijo je Polono vodila v različna raziskovanja, kako si pomagati ob vseh težavah, ki so jo spremljale, najprej sebi in nato tudi drugim. Izkazalo se je, da lahko dobro in relativno zdravo živi, če združi tako uradno medicino, ki ji kot fizioterapevtka popolnoma zaupa in si pomaga tudi z alternativo, ko gre za celostni pogled na telo.

Odločitev za odprtje lastne prakse tako ni bila več težka, ampak pričakovana. Uspešno združuje svojo strast do predavanj in vodenj delavnic, saj sodeluje z različnimi podjetji, piše članke za strokovne revije, v svojem templju zdravja, kot je poimenovala svojo prakso v Medvodah, pa z enakim zanosom in prijaznostjo sprejema stranke. Vedno se potrudi najti rešitev, saj sledi sloganu podjetja Znanje za zdravje.

Eva Ajdovec

Eva je študentka 3. letnika fizioterapije. Je pozitivna in empatična oseba, katere poslanstvo je pomagati ljudem.

Tekom študija je želela bolje spoznati človeško telo in implementirati svoje znanje anatomije v prakso.

Zato se je odločila za tečaja klasične in športne masaže, s katerima sedaj uresničuje svoje poslanstvo in pomaga ljudem pri doseganju bolj kvalitetnega življenja.