PONUDBA ZA PODJETJA

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Zakonske obveznosti po zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, 12/2011) določajo:

Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

Ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu ne izvajamo zaradi inšpektorja, temveč zlasti zaradi boljšega zdravja in počutja zaposlenih ter s tem boljših poslovnih rezultatov organizacij.

Program Promocija zdravja na delovnem mestu prinaša številne prednosti za delavce in za delodajalce, kot so:

  • večja odpornost in boljše počutje zaposlenega,
  • manj absentizma – odsotnosti z dela,
  • večja delovna storilnost,
  • večje zadovoljstvo zaposlenih,
  • zmanjševanje in lažje obvladanje negativnih posledic stresa,
  • vzdrževanje mišične moči in gibljivost sklepov,
  • zmanjšanje dejavnikov tveganja, kot so visok krvni tlak, povišan krvni sladkor in holesterol, ki vodijo v večjo obolevnost za bolezni srca in žilja, debelost, diabetes ter s tem posledično v večjo odsotnost z dela.

Korist za podjetja

Raziskave so pokazale, da vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 EUR zaradi manjših stroškov izostajanja od dela. V VITA SPA skupaj z vašo delovno organizacijo naredimo načrt promocije zdravja delavcev na delovnem mestu, predlagamo ukrepe za izboljšanje zdravja, nudimo svetovanja v obliki predavanj in delavnic na temo 8 stebrov zdravja, povezujemo različne ponudnike za aktiven odmor, zdravo hrano, ergonomsko pohištvo.